Lesbian Seduction at a party

Lesbian Seduction

This is lesbian seduction at its best. This sexy lesbian meets a married woman at a party. She is trying to seduce her, but the woman is hesitant. She thinks her husband will not like it.

But the lesbian has a solution. Check out this hot lesbian caption what her plan is.

Sexy woman meets a married woman at a party and seduces her.
Lesbian seduces a married woman.

 

Cuckold, use your tongue

Cuckold husband and hot wife are waiting for her lover to come over, but he is so late. So she asks her cuckold hubby to help her out.

As always there are conditions from the wife. Cuckold husband can only use his tongue.

cuckold husband has to please his wife with his tongue.
Hot wife asks her cuckold hubby to use his tongue.

Amazon India Adult Story – बायकोचं अफेयर

Amazon India Adult Story - Indian wife's affair
बायकोचं अफेयर

Amazon India Adult Story

This is an adult erotic story in Marathi available on Amazon India by name बायकोचं अफेयर. You can read the full story here.

बायकोचं अफेयर

 

“थांब मला पण तुझे कपडे काढू दे.”रोशनने त्याचे हात उचलले. श्रुतिकाने त्याचा शर्ट काढला आणि बाजूला टाकला. त्याची भारदस्त छाती काळ्या केसांनी भरली होती. श्रुतिकाने आपले दोन्ही हात त्याच्या छातीवर फिरवले आणि त्याला कुरवाळलं. काही क्षण ते दोघे एकमेकांच्या डोळ्यात पाहत राहिले आणि मग श्रुतिकाने हळूच आपला हात रोशनच्या कंबरेकडे न्यायला सुरु केला. ती त्याच्या छाती , पोटावर आपल्या नखांनी एक हलका ओरखडा काढत हळू हळू त्याच्या कंबरे पर्यंत पोचली. मग त्याच्याकडे पाहून हसत तिने त्याच्या पैंटची झिप काढली. ती लाजली कारण तिला माहित होतं कि रोशन कधीच अंडरवेअर घालत नसे. त्यामुळे त्याच्या तगडा आणि टणक सोटा लगेच तिच्या हाताला लागला.

रोशनने तिला आपल्या मिठीत घेतलं आणि तो तिच्या रसदार ओठांना चोखू लागला. त्याचे दोन्ही हात तिच्या स्तनांना चोळून जणू काही त्यातलं सगळं दुध काढायचा प्रयत्न करू लागले. आणि श्रुतिका रोशनच्या लिंगाला हलवून त्यातली मलाई काढायच्या मागे लागली. काही क्षण त्याचा सोटा हलवून झाल्यावर तिने रोशनच्या पैंटचं बटन काढून टाकलं.

रोशन थांबला आणि मग तिला म्हणाला.

“काढून टाक पैंट.”श्रुतिका हसली.

“मी काढणारच होते. हे काही तू मला सांगायची गरज नाहीये.”असं म्हणून तिने आपल्या हातांनी त्याच्या पैंटला खाली ओढलं. रोशनने हि आपली कंबर जरा वर उचलली आणि श्रुतिकाने त्याची पैंट त्याच्या पायातून ओढून काढली आणि खाली फेकली. रोशनने मग तिची सलवार काढायला सुरु केली आणि श्रुतिकानेही त्याला मदत केली. आता तीही कंबरेखली नग्न झाली होती.

आता श्रुतिकाने रोशनच्या लिंगाला हात लावला आणि त्याच्याशी खेळू लागली.

“आज काहीच वेळ नाही घालवलास तू. घरी आलो कि कपडे गायब. आधी किती वेळ घ्यायचास तू कपडे काढायला. आज ५ मिनिटे नाही झाली तर सरळ पूर्ण नागडे.”रोशनने तिला आपल्याकडे ओढलं आणि परत एकदा तिच्या ओठ्नावर एक कचकचून चुंबन घेतलं. श्रुतिका आपले हात त्याच्या छाती आणि खांद्यावर फिरवायला लागली. थोडा वेळ तिच्या ओठांचा आस्वाद घेऊन रोशनने आपला मोर्चा तिच्या मानेकडे वळवला. त्याने तिच्या मनवर चुंबनांची झडच लावली. श्रुतिकासाठी तिची मान म्हणजे अत्यंत मादक भाग होता आणि रोशनच्या त्या चुंबनानी ती ओली व्हायला लागली.

रोशनने प्रियांकाला मागे ढकलले. आता ती सोफ्याच्या हातावर आपलं डोकं ठेवून पूर्ण आडवी झोपली होती. तो तिच्या कानात काही तरी कुजबुजला. श्रुतिका हसली आणि मग तिने आपला उजवा पाय वर उचलला आणि त्याला सोफ्याच्या पाठीवर टेकवला. तिचा दावा पाय सोफ्याच्या खाली जमिनीवर टेकला होता आणि आता तिच्या मांड्या मधे मस्त भली मोठी जागा रोशन साठी मोकळी झाली होती.

रोशन तिच्या वर आला आणि श्रुतिकाने आपले हात त्याच्या डोक्याच्या मागे ठेवले आणि त्याचं डोकं आपल्या स्तनानाकडे ओढलं. त्याने तिचे स्तन आपल्या तोंडात घेताच श्रुतिकाने उन्मादाने एक सुस्कारा सोडला.

“आई ग रोशन.”तिने आपले  डोळे बंद केले आणि उन्मादाने कुजबुजली.

रोशनचा टणक आणि मोठा लट्ठ लंड तिच्या मांड्याना लागत होता. तो तिच्या स्तनांना चोखत असतानाच श्रुतिकाने आपल्या दोन्ही मांड्या रोशनच्या पाठीभोवती गुंडाळल्या. जणू काही ती त्याला आपल्या वरून जाऊ देणार नव्हती. मग तिने आपले ओठ रोशनच्या कानावर टेकवले आणि कुजबुजली.

“रोशन आय लव यु बेबी. आता कर रे राजा. किती अधीर झालेय मी तुझ्यासाठी. बघ किती ओली झालीये.”रोशन अजूनही तिच्या स्तनांना चात्न्यात मग्न होता आणि त्याने ते काही थांबवलं नाही. मग तिनेच आपला हात खाली नेला आणि त्यांच्या अंगाच्या मधे नेऊन तिने त्याच्या लिंगाला हात लावला.

त्याच्या लंड तिच्या हातात जाताच रोशन पिसाटला. तिच्या नाजूक हाताचा स्पर्श रोशनला जणू बैलासारखा माज आणून देत होता. त्याने प्रियांकाचे केस जोरात पकडले आणि तिच्या चेहऱ्याला आपल्याकदे ओढत त्याने आपले ओठ तिच्या ओठांवर दाबले आणि तिच्या ओठामधील सगळं रस चोखून घ्यायचा प्रत्यन करून लागला. श्रुतिकानेही आपले ओठ त्याच्यासाठी उघडले.

चुंबन घेत असताना श्रुतिका रोशनच्या पाठीवर आपले हात फिरवत होती आणि त्यांच्या तोंडातून उन्मादाचे विचित्र आवाज निघत होते.बराच वेळ त्यांची हि चुंबन क्रीडा चालली.

त्याचं वेळी रोशनने आपल्या मांड्या पुढे सरकवल्या. चुंबन दोन मिनिटे थांबवून त्यांनी एकमेकांच्या डोळ्यात पाहिलं आणि मग रोशनने आपला सोटा श्रुतिकाच्या ओल्या योनीच्या तोंडावर ठेवला. त्याचा स्पर्श होताच श्रुतिकाने आपले डोळे बंद केले आणि मान सोफ्याच्या हातावर टेकवली आणि आनंदाने विव्हळली. रोशनने तिच्या स्तनांना जोरात पकडले आणि मग हळूच आपलं लंड तिच्या योनिमधे टाकायला सुरु केलं.

श्रुतिकाने आपले दोन्ही हात रोशनच्या खांद्यावर टेकवले आणि ती जोरात ओरडली. रोशनचा मोठा लट्ठ सोटा जणू काही तिच्या योनीला फाडून आत जात होता. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली आणि आपले स्तन त्याच्या छातीवर दाबले.

रोहनने हळूच आपला लंड तिच्या योनीच्या आत बाहेर करायला सुरु केला आणि श्रुतिकाही उन्मादाने त्याला साथ द्यायला लागली. त्याचा सोटा आता पुरुपणे तिच्या योनीच्या मधे गेला होता आणि तिच्या प्रत्येक भागाला स्पर्श करत होता. श्रुतिकाने त्याला कचकचून मिठी मारली आणि तीही मदमस्त होऊन त्याच्या मांड्याना आपल्या मांड्या हलवून साथ द्यायला लागली.

“आई ग. मेले ग बाई. थांबू माकोस रे राजा. अजून जोरात कर. आई ग.” रोशनला माहित होतं कि प्रियांकाला काय आवडतं आणि कसं आवडतं. तिला झवत असतानाच त्याने तिचे स्तन आपल्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोखायला लागला. इकडे त्याच्या लिंगाच्या धक्क्यांनी श्रुतिका मदमस्त झाली होती आणि ती पूर्णपणे त्याचा आनंद घेत होती.

“आई ग रोशन. प्लीज थांबू नकोस. अजून जोरात का रे राजा. आह. आह. आह. अजून. अजून जोरात.”रोशनला अजून काही निमंत्रण नको होतं. तो तिला एखाद्या बैलासारखा जोर जोरात झवत होता. श्रुतिकाने आपले हात त्याच्या खांद्यावर टेकवले होते आणि तिचे ओले घट्ट मिटले होते आणि ती रोशनच्या लौडयाचा आनंद घेत होती. त्याच्या लिंगाची पूर्ण लांबी आता तिच्या योनिमधे सामावलेली होती आणि तिच्या योनीच्या प्रत्येक भागाला स्पर्श करत होती. त्याच्या लंड इतकं मोठा असल्यामुळे तिच्या योनीचा असं कुठलाही भाग नव्हता जिथे त्याचा लौडा घासत नव्हता. अविनाश तिला अशा ठिकाणी स्पर्शही करू शकत नव्हता. तिचं तोंड उघडं होतं आणि तिच्या तोंडातून सारखे उन्मादाचे सुस्कारे निघत होते.

तिने रोशनच्या पाठीवर आपले हात गच्च डाले होते आणि तिच्या नखांचे तिथे वण येत होते. रोशन तिला आता पूर्ण उत्तेजनेने झवत होता.

“श्रुतिका मी आता गाळणार आहे तुझ्यात डार्लिंग.”तो तिच्या कानात कुजबुजला.श्रुतिका काहीच बोलली नाही. पण आता ती तिचा श्वास रोखून त्याची वाट पाहायला लागली. ती स्वतःहि आता जणू उन्मादाच्या कड्या पर्यंत पोचली होती आणि तिला फक्त एक धक्का हवं होता. रोशनने तिच्या योनीच्या जणू काही सगळ्या भागाला रगडून काढलं होतं.

रोशनच्या अंगात अएक हुडहुडी भरल्यासारखी झाली आणि त्याने श्रुतिकाच्या ओठांच एक कचकचून चुंबन घेतलं आणि त्याचं क्षणी प्रियांकाला आपल्या योनीत त्याचं वीर्य जाणवलं. एकधा बांध फुटल्यासारखा तो तिच्या योनीत जणू काही पूर आणत होता आणि तिची योनी त्याच्या वीर्याने भिजत होती. प्रियांकाला त्याचा चीक तिच्या मांड्यांवरही जाणवला. त्या दोघांनी एकमेकांना मिठी मारली आणि प्रेमाने एकमेकांना किस केलं.

“श्रुतिका, मला तुझ्या नवऱ्याला ककोल्ड बनवायचं आहे डार्लिंग. तुला त्याच्या समोरच झवायचं आहे.”श्रुतिका हसली.

“तो अर्धा तर आधीच आहे. बाकीच आपल्याला त्याला बनवावं लागेल. मला माहित आहे कि तो त्याबद्दल विचार करतो.मला पण त्याला ककोल्ड बनवायला मजा येईल.”तिने आपले डोळे मिटले पण आपल्या नवऱ्याचा चेहरा तिच्या डोळ्यासमोरून जात नव्हता. तिलाच कळत नव्हतं कि तिच्या त्याच्या बद्दल काय भावना आहेत. एका बाजूला तिला त्याचा राग येत होता कारण तो तिला इथे सोडून गेला होता तर दुसऱ्या बाजूला तिला कुठे तरी अपराधी असल्यासारखं वाटत होतं कि ती त्याला धोका देऊन एक परपुरुषाशी संबंध ठेवतेय.

पण रोशनच्या मिठीत हे असले सगळे विचार वाहून जात होते. तिने त्याला मिठी मारली आणि रोशनने टोच्या स्तनांवर आपले दाढी घासली आणि श्रुतिका हळूच विव्हळली.

“नाहीतरी तो हलकट आणि मूर्खच आहे.”तिला माहित होतं कि तिच्या असं म्हणण्याने रोशन खुश होईल.

“पण मला तो मूर्ख आणि हलकटच आवडतो. मला आता हे अजून जास्त करायचं आहे जानु.मला तुझ्या पोटात माझं बाळ पाहिजे.तरच तुझा नवरा खरं ककोल्ड बनेल. तू ज्या गोळ्या घेतेस ना त्या बंद कर आता.“श्रुतिका अचानक हल्ली कारण तिचा स्तनावर अचानक तिला रोशनचे दात जाणवले. तो हळूच तिच्या स्तनांना चावत होता.

“मी तुला सांगितलं ना कि मी त्यावर विचार करीन नंतर. आणि आता माझ्या स्तनांना चावणं बंद कर. माझ्याकडे माझ्या नवऱ्याला दाखवायला खूप लव बाईट आहेत.”

“चल आता मी जाते माझ्या नवऱ्याकडे.”ती उठली. तिने आपलं ड्रेस उचलला आणि मग ती ते कपडेच घालायला लागली.

“त्याला माझं चीक खाऊ घालायला विसरून नकोस.”रोशन तिला ओरडून म्हणाला. तो अजून हो तिच्या स्तनांना आणि नितंबान पाहत होता. ती त्याच्या समोर कपडे घालत होती. हे ऐकून ती हसली आणि तिने उत्तर दिलं.

“असला चान्स मी सोडीन का?”ती जोरात  हसली आणि तिची ब्रा घालायला लागली.

१० मिनिटांनी ती पूर्ण कपडे घालून तयार होती आणि रोशन अजूनही सोफ्यावरच होता. ती तिथे गेली आणि तिने रोशनला मिठी मारली आणि मग त्याच्या ओठांवर एक हलकं चुंबन दिलं.

AUTHOR’S NOTE:

This is part of an erotic cuckold story in Marathi available on Amazon.com. You can read the full story here.

बायकोचं अफेयर

 

मयूरी की तड़प – Amazon Indian Adult story

Hot Indian wife has cyber sex with her lover in Dubai
मयूरी की तड़प

“अब तुम्हारी साडी उतार दो और नीचे फेंक दो.” आशीष ने मयूरी को आदेश दिया. मयूरी ने बिना कुछ कहे अपनी साडी पूरी तरह से उतार दी औत उसे बेड पर फेंक दिया. अब उसके बदन पर सिर्फ एक पैंटी थी और वो छोड़कर वो पूरी तरह से नग्न थी. उसकी  मलाईदार जांघे अब आशीष के सामने थी. आशीष ने उसकी जांघो में एक हल्का सा गिला धब्बा देखा.

“तुम्हारी जांघो को चाटना है मुझे मयूरी. तुम भी कितनी गीली हो मेरे लिए. तुम्हारी पैंटी हटाओ और देखने दो मुझे जान. दिखाओ मुझे की तुम मेरे लिये कितनी गीली हो.” मयूरी थोड़ी निचे झुकी और उसने अपनी पैंटी को निकलना शुरू किया. लेकिन आशीष ने उसे रोका.

“ऐसे नहीं जान. तुम्हारी पीठ मेरी तरफ करो और फिर झुककर अपनी पैंटी निकालो. अब मुडो और फिर झुको. मुझे तुम्हारी वो गांड देखनी है.”मयूरी उसके इस असभ्य शब्द के प्रयोग से सिहर सी गयी लेकिन उसे फिर भी एज अजीब सा खुमार आया. वो पीछे की तरफ मुड़ी और फिर निचे झुकी. ये करते वक्त उसके नितंब हवा में ऊँचे थे. उसने उसे सीधे कैम के पास ले गयी और फिर धीरे से उसकी पैंटी उतारने लगी. आशीष उसकी नितंब और उसके गुलाबी रंग के छेद को देख रहा था.

“तुम्हे पता है मयूरी, तुम्हारे गांड सिर्फ थपेड़े लगाने के लिए है. मै थप्पड़ मरूँगा तो इतनी लाल हो जायेगी और भी ज्यादा सेक्सी दिखेगी. तेरा पती तेरी गांड मरता है क्या?” अब आशीष सीधे गंदी भाषा ने बात कर रहा था. उसने अपने नितंब थोड़े से हिलाए और फिर जवाब दिया.

“नहीं आशीष वो ऐसा कुछ नहीं करता. और मुझे नहीं लगता की उसकी इतनी औकात है की वो मेरी गांड मारे. उसका लंड बहुत ही छोटा है. लेकिन तुम मेरी गांड में क्यों इतने इंटरेस्टेड हो? मेरी चूत तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या?”उसने धीरे से अपनी योनी को छुआ और आशीष ने ये देख लिया. उसे खुद ही आश्चर्य हो रहा था की वो इतनी गंदी भाषा में कैसे बात कर सकती है. लेकिन उसकी योनी और उसका गीलापन कुछ अलग ही कह रहा था. उसे ये अच्छा लग रहा था और वो गंदी भाषा में बात करके गीली हो रही थी

“काफी तो नहीं है जान. तुझे सब छेदों में चोदना है मुझे. लेकिन तेरी गांड ही तेरा सबसे सेक्सी अंग है तो मै क्या करूं. अब मेरे लिए थोडा सा प्रदर्शन कर मेरी जान. तेरी इस गीली चूत में अपनी उंगली दाल और दिखा मुझे.” ये सुनकर मयूरी सिहर गयी लेकिन उसने बिना कुछ कहे धीरे से अपना हाथ पीछे ले गयी और उससे पहले अपनी योनी को सहलाने लगी. कुछ पल अपनी योनी को सहलाने के बाद उसने धीरे से अपनी चूत में दो उंगलिया डाली. आशीष उसे वेब कैम पर देख रहा था. उसका अपना हाथ उसके लंड को जोर जोर से हिला रहा था. मयूरी के बड़े नितंब और उसकी गीली योनी देखकर आशीष अब अपने ऊपर से काबू खो रहा था.

मयूरी कैम पे अपनी उंगली से अपनी चूत को जोर जोर से चोद रही थी और उसके नितंब हिला रही थी. बिच में मयूरी ने एक बार आशीष की तरफ पीछे मुड़कर देखा. उसका बड़ा लंड देखकर वो मुस्करायी. उसने आँखे बंद की और मन ही मन में कल्पना की की आशीष उसके बड़े लंड से उसको चोद रहा है. ये विचार मन में आते ही उसके मुंह से एक सिसकी निकल गयी.

आशीष मयूरी की बड़ी गांड को देख रहा था और अपने मन में कल्पना कर रहा था की उसपर अपना हाथ मारकर उसे लाल करना कैसा रहेगा. मयूरी भी यही सोच रही थी और अपनी उंगलिया जोर जोर से हिला रही थी. उसकी योनी का सफ़ेद रस उसकी उंगलियों को भिगो रहा था और उसकी गंध उसे ऐसा उन्माद दे रही थी जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था.

उसकी उंगलिया अब भी अपना कमल दिखा रही थी. उसने दुसरे हाथ से अपने स्तन को मसलना चालू क्या और कराहने लगी. ये सब वेब कैम पर देखते हुए आशीष भी मदमस्त हो रहा था.

“करती रहो मयूरी. देख तेरी चूत कितनी गीली हो गयी है. चोदती रहो अपने आप को और कल्पना करो की वो मेरा लंड है तुम्हारी चूत के अंदर.” मयूरी को अब किसी प्रोत्साहन की जरुरत ही नहीं थी. वो किसी मदमस्त रांड की तरह अपनी ही उंगलियों से अपनी योनी चोद रही थी.

आशीष भी ये देखकर अपना लंड हिला रहा था और उसके मुंह से भी आहे निकल रही थी.  वो खड़ा हुआ और अब उसका लंड उसने अपने स्क्रीन के एकदम पास लेकर आया था.

मयूरी ने सिर्फ एक पल के लिए मुड़कर देखा तो उसे पता चला की आशीष ने भी अप अपने सब कपडे उतार दिए थे और वो अपने १० इंच के लंड को आपने हाथो में लेकर हिला रहा था. उसका लंड देखते ही उसमे जैसे ऐसे दीवानगी छा गयी की वो अपनी उंगलिया और भी अंदर डालने लगी. उसके नाखुनो से उसकी योनी में लगने का डर था लेकिन अब उसे किसी भी बात की परवा नहीं थी. उसे बस अपनी चूत की आग मिटानी थी. आशीष का बड़ा लंड उसकी योनी अंदर समां रहा है ये सोचकर वो अपनी जिस्म की आग अपनी उंगलियों से बुझा रही थी.

आशीष का लंड देखते हुए वो मंत्रमुग्ध हो गयी थी. इसी वक्त उसने देखा की आशीष के लंड से वीर्य की फुहारे बहार निकल रही थी. उसका वीर्य सब जगह गिर रहा था और फिर भी वो बाहर आ रहा था. वो उसके वीर्य की मात्र देखकर सहम सी गयी और खुद अभी झड़ने लगी. उसके बदनमे कंपकंपी भर गयी. एक हाथ से उसने अपने निप्पल जोर से दबाये और उसका मुंह खुला रह गया.

दुसरे ही क्षण उसके बदन में जैसे एक भूचाल आ गया और उसका यौवन रस भी उसकी जांघो के बिच रस गया. वो हाँफते हुए अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रही थी लेकिन हर अबार उसका बदन झटके दे रहा था और उसका गीलापन उसकी जांघो पर रिस रहा था.

उसने आंखे बंद कर ली थी. आशीष अब उसके जिस्म को हवस की नजरो से देख रहा था. कुछ पल के बाडन मयूरी ने अपने आप को संभाला और वो कड़ी हुयी. कुछ पल के लिए वो हांफती रही और आशीष उसके बड़े बड़े स्तनों को ऊपर निचे होते हुए देखता रहा. वो दोनों एक दुसरे की नजरो में नजर डालकर देखते रहे.

कुछ पल बाद मयूरी आगे बढ़ी और उसने निचे झुककर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर अपने होठ टिकाये और हलके से बोली.

“आय लव यू आशीष.” सिर्फ इतना कहकर उसे जल्दी से वेब कैम निकाल दिया. आशीष इतनी उत्तेजना के बाद अचानक से मयूरी के वेब कैम निकलने की वजह से थोडा भ्रम में आ गया. लेकिन वो भी समझ सकता था की अक शादीशुदा औरत का खुमार उतरने के बाद क्या हाल हो सकता था. उसने कुछ नहीं कहा और फिर अपना लैपटॉप भी बंद कर दिया.

मयूरी शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी. उसने आपने आप को एक अजीब से मर्द के सामने पूरा नंगा किया था और उसके सामने हस्तमैथुन किया था. वो अपनी आंखो में ही शायद गिर गयी थी और अब उसने इतना अपराध महसूस हो रहा था की वो कुछ भी नहीं सोच पा रही थी. उसने अपने अंग पर एक चादर ओढ़ ली और बेड पर ही थक कर सो गयी.

AUTHOR’S NOTE:

This erotic cuckold story is part of full length erotic story “मयूरी की तड़प” available on Amazon.com. You can read the full story by using the link below.

मयूरी की तड़प

 

Cuckolded by hubby’s white boss

Indian wife starts affair with hubby's white boss.
Cuckolded by hubby’s white boss

“But I am not on pill.”She whispered in Alan’s hair as she nuzzled his neck. Alan kissed her sweet lips momentarily and then grabbed her ass.

“Don’t worry baby. We can get some condoms.”Neha looked in his eyes.

“Did you bring any?”She asked.

“No baby, I didn’t but probably your husband did. Ask him.”Alan pointed towards Avinash who till now had been a mute spectator in this erotic scene. He was still stroking his cock and couldn’t believe that he was still hard. Was seeing his wife sucking Alan’s cock so erotic that he was still hard? If Neha had sucked his cock he would have come within minutes. Somehow was watching his wife more erotic for him?

“So dear hubby, did you bring any? I am sure you have. You always do, don’t you?”Neha turned around and asked her husband. Avinash shuddered as he thought of giving a condom to his boss for fucking his wife. He certainly had a pack of condoms. But was he going to give it? There was no doubt in his mind about it. He slowly nodded.

“Then go to put room and get it baby.”Neha looked at her husband’s cock and smiled indulgently and continued.

“Maybe next time we should put a chastity cage on your cock. What do you think Alan?”She asked Alan as Avinash rose up.

“I agree darling. The little pecker like that doesn’t deserve any pleasure.”Neha laughed and once again turned towards her husband.

“Go on darling. What are you waiting for? We don’t have all night.”Avinash walked up to the door and turned back to take a look at his wife. She had once again kneeled down and had started to suck Alan’s cock.

He zipped his pant and then walked out of the room. But he knew that from now on his life would completely change. He had got what he wanted but would it be more than what he wanted? Had he chewed more than he could stomach? Only time would tell that.

It took him more than 10 minutes to get the condoms and come back to Alan’s suite. When he came in the bedroom once again, he found his wife on all fours. Alan was behind Neha.

Neha’s face was contorted with pleasure as Alan humped her from behind. Alan held on to Neha’s butt as he fucked her rhythmically.

“Avinash, how much time do you need just to get couple of condoms? Do you think we were going to wait on you forever?”Neha almost barked at her husband as he came in.

“Now we have already started. Alan couldn’t wait any longer and neither did I. Now there is no use of your condoms. Now you can sit there and watch a real man pleasure your wife.”She winked at her husband. Avinash didn’t know what to say. He had gone as fast as he could. Somehow he felt that Neha had intentionally done this.

But he didn’t say anything and with bated breath slumped back in the same chair on which he had sat earlier. Now Neha was facing him and Alan was behind her. He could clearly see the expressions on his wife’s face.

“I know your husband is useless even for a simple task like getting a condom baby.”Alan remarked and Neha laughed rudely once again. Avinash wondered if this was how life of cuckold would be.

“Forget him baby. Concentrate on me.”She said to Alan as he held on to her waist and then started fucking her once again. She closed her eyes and felt the pleasure that Alan’s cock was giving. His cock was quite large and it was able to touch every little part of her pussy. She closed her eyes and started humping back meeting every thrust of Alan vigorously.

Avinash watched as his wife’s face contorted with pleasure. Neha had sneaked up her hand between their bodies and she started to fondle Alan’s balls with her delicate fingers. Alan shuddered as he felt her fingers. Alan was now fucking her even harder and faster than before. Both of them were groaning with pleasure. Entire room was filled with the most obscene noises of their lovemaking.

Neha’s long hair had now covered her face. Her breasts almost slapped against her face very time Alan thrust his cock deep in her cunt. Every time he pounded her cunt, Alan’s balls slapped against her wet pussy.

Alan stopped for a moment as he recovered his breath. Neha also moved her hair aside and gathered it on her back and then looked at her husband.

“Are you enjoying it baby? Are you enjoying the look on my face as a real man fucks your wife? Look how big he is. This is what you wanted, isn’t it, baby? You wanted to see a real well hung man taking your wife, isn’t it?” She looked intently in her husband’s eyes as she asked him.

“Yes darling. I want you to be happy and satisfied.”Neha smiled and blew her husband a kiss.

Then Alan planted his left foot on the bed and grabbed Neha’s waist and started fucking her once again. Neha’s face winced as she felt Alan’s huge tool stretch her pussy once again. Neha hung her head low as she took Alan’s entire tool in her and started squeezing her pussy lips. Her moans of pleasure turned louder as Alan fucked her. He had jabbed his entire tool in Neha’s welcoming pussy to the hilt. Now he was pummeling her pussy ruthlessly.

When one such stroke hit Neha she convulsed with pleasure and threw her head back. Alan bunched her long hair with her hand and pulled roughly. Neha winced in pain as her head was pulled back. But then without giving any chance of protest, he started fucking her roughly.

Neha started almost crying out loudly as her pussy was pummeled.

“Oh God Alan. Fuck me baby. Fuck me harder.”She writhed in pleasure as her fingers grabbed the bed sheet. Her mouth was wide open and eyes closed as she moaned in pleasure.

“Aah. Aah. Oh Alan. Please fuck me harder darling.”  Neha moaned in delight as she took rhythmic thrusts of her lover.

Avinash watched and stroked his cock harder as Alan pounded Neha.

Alan left Neha’s hair as she lay down on the bed raising her ass up in the air and Alan’s cock still buried deep in her cunt.

He groaned as he drilled Neha’s cunt furiously.

“Oh baby, look at your pussy accommodating me. You look so wet and horny.”Neha couldn’t believe how slutty and bitchy she felt as she was fucked right in front of her husband’s eyes.

Alan looked at Neha’s puckered pink asshole and just couldn’t resist the temptation. He slowly inserted a finger in it and the effect of this on Neha was instantaneous. She turned her head and moaned in delight as Alan plugged both of her holes.

As Alan pounded her cunt his balls slapped violently against her pussy. Neha’s cries of pleasure filled the room.

Avinash watched in delight and stupor the expressions on his wife’s face as she was drilled by his well hung boss.

Neha felt as if she was in heaven as Alan’s huge cock touched her clit every time it went in and out of her wet pussy hole.

“Aah. Aah. Oh god Alan. You are so big baby. Fuck me harder. Fuck me. Don’t stop. Please don’t stop.”She moaned with pleasure as a violent orgasm hit her and she shuddered violently. Her entire body convulsed with pleasure.

“I am coming baby.”Alan cried out as he spurted semen out his cock in Neha’s welcoming pussy. His whole body shuddered as he filled Neha’s pussy with his cum. Streaks of semen leaked out Neha’s cunt on to her thighs. After filling her cunt for good, finally Alan pulled his cock out and hugged her from behind.

Neha looked up as she shuddered and looked at her husband. She smiled indulgently as she noticed the streak of semen coming out of his cock on his hand.

“Now you are the perfect cuckold baby. You have stroked yourself to orgasm as you watched your wife getting fucked.”She laughed as Alan slowly kissed her back as they slowly collapsed on the bed together.

After kissing Alan for what seemed like an eternity, Neha finally got up from the bed and walked up to her husband. She beckoned him to get up and lovingly kissed him.

Avinash could almost feel Alan’s cum in her mouth as she kissed him deeply.

“I love you Avinash. I love you so much. I wonder why I wasted a year when you wanted me to do this. You are a good enough cuckold. But I am going to make you a perfect cuckold. I am going to train you.” She kept kissing her husband without giving him any chance to speak. But Avinash’s cock twitched once again as Neha kissed him and planned an outline for his future.

“I love you Neha.”He whispered breathlessly as he kissed his wife back. Neha slowly started to caress his rising cock once again.

“I think your little pecker is coming back to life once again. But I don’t think it’s a good move baby. Now I want you to go back to our room. I will sleep here with Alan. I think you are a good cuckold but I think you have had enough to start with for one night.”She patted her husband’s cheek.

Avinash looked dumbfounded at his wife. She understood his expression but kissed his cheek once again assuring him.

“Don’t worry baby. Now that you have had your wish fulfilled, I want to take it further. I am sure you will also love it but right now you might a little bit shy. Go home and take rest. I will come back tomorrow morning. I love you more than anyone else.” Avinash kissed her once again and then started to move.

“Wait a minute baby. Before you go, I want you to thank Alan and shake hands with him.”Alan also got up from the bed and moved towards Avinash.

He extended his hand towards Avinash and Avinash took it.

“Good night Avinash.” He nodded and then slowly came out of the room and started walking towards his room. He wondered if someone would see him as he zipped his pant.

After his initial excitement and lust was over he was feeling very awkward. Now that the erotic fun was over, it was difficult for him to see his wife in the arms of another man. But he knew that Neha had had the taste of the blood and she wanted more.

And he wondered if this was the start of his life as a cuckold and he wondered if he wanted it to continue.

Alan and Neha spent the night together while Neha asked Avinash to sleep in his room.

Author’s note:

This story is part of an erotic book available on Amazon. The original book can be found on the link below

Cuckolded by hubby’s white boss