Amazon India Adult Story – बायकोचं अफेयर

Amazon India Adult Story - Indian wife's affair
बायकोचं अफेयर

Amazon India Adult Story

This is an adult erotic story in Marathi available on Amazon India by name बायकोचं अफेयर. You can read the full story here.

बायकोचं अफेयर

 

“थांब मला पण तुझे कपडे काढू दे.”रोशनने त्याचे हात उचलले. श्रुतिकाने त्याचा शर्ट काढला आणि बाजूला टाकला. त्याची भारदस्त छाती काळ्या केसांनी भरली होती. श्रुतिकाने आपले दोन्ही हात त्याच्या छातीवर फिरवले आणि त्याला कुरवाळलं. काही क्षण ते दोघे एकमेकांच्या डोळ्यात पाहत राहिले आणि मग श्रुतिकाने हळूच आपला हात रोशनच्या कंबरेकडे न्यायला सुरु केला. ती त्याच्या छाती , पोटावर आपल्या नखांनी एक हलका ओरखडा काढत हळू हळू त्याच्या कंबरे पर्यंत पोचली. मग त्याच्याकडे पाहून हसत तिने त्याच्या पैंटची झिप काढली. ती लाजली कारण तिला माहित होतं कि रोशन कधीच अंडरवेअर घालत नसे. त्यामुळे त्याच्या तगडा आणि टणक सोटा लगेच तिच्या हाताला लागला.

रोशनने तिला आपल्या मिठीत घेतलं आणि तो तिच्या रसदार ओठांना चोखू लागला. त्याचे दोन्ही हात तिच्या स्तनांना चोळून जणू काही त्यातलं सगळं दुध काढायचा प्रयत्न करू लागले. आणि श्रुतिका रोशनच्या लिंगाला हलवून त्यातली मलाई काढायच्या मागे लागली. काही क्षण त्याचा सोटा हलवून झाल्यावर तिने रोशनच्या पैंटचं बटन काढून टाकलं.

रोशन थांबला आणि मग तिला म्हणाला.

“काढून टाक पैंट.”श्रुतिका हसली.

“मी काढणारच होते. हे काही तू मला सांगायची गरज नाहीये.”असं म्हणून तिने आपल्या हातांनी त्याच्या पैंटला खाली ओढलं. रोशनने हि आपली कंबर जरा वर उचलली आणि श्रुतिकाने त्याची पैंट त्याच्या पायातून ओढून काढली आणि खाली फेकली. रोशनने मग तिची सलवार काढायला सुरु केली आणि श्रुतिकानेही त्याला मदत केली. आता तीही कंबरेखली नग्न झाली होती.

आता श्रुतिकाने रोशनच्या लिंगाला हात लावला आणि त्याच्याशी खेळू लागली.

“आज काहीच वेळ नाही घालवलास तू. घरी आलो कि कपडे गायब. आधी किती वेळ घ्यायचास तू कपडे काढायला. आज ५ मिनिटे नाही झाली तर सरळ पूर्ण नागडे.”रोशनने तिला आपल्याकडे ओढलं आणि परत एकदा तिच्या ओठ्नावर एक कचकचून चुंबन घेतलं. श्रुतिका आपले हात त्याच्या छाती आणि खांद्यावर फिरवायला लागली. थोडा वेळ तिच्या ओठांचा आस्वाद घेऊन रोशनने आपला मोर्चा तिच्या मानेकडे वळवला. त्याने तिच्या मनवर चुंबनांची झडच लावली. श्रुतिकासाठी तिची मान म्हणजे अत्यंत मादक भाग होता आणि रोशनच्या त्या चुंबनानी ती ओली व्हायला लागली.

रोशनने प्रियांकाला मागे ढकलले. आता ती सोफ्याच्या हातावर आपलं डोकं ठेवून पूर्ण आडवी झोपली होती. तो तिच्या कानात काही तरी कुजबुजला. श्रुतिका हसली आणि मग तिने आपला उजवा पाय वर उचलला आणि त्याला सोफ्याच्या पाठीवर टेकवला. तिचा दावा पाय सोफ्याच्या खाली जमिनीवर टेकला होता आणि आता तिच्या मांड्या मधे मस्त भली मोठी जागा रोशन साठी मोकळी झाली होती.

रोशन तिच्या वर आला आणि श्रुतिकाने आपले हात त्याच्या डोक्याच्या मागे ठेवले आणि त्याचं डोकं आपल्या स्तनानाकडे ओढलं. त्याने तिचे स्तन आपल्या तोंडात घेताच श्रुतिकाने उन्मादाने एक सुस्कारा सोडला.

“आई ग रोशन.”तिने आपले  डोळे बंद केले आणि उन्मादाने कुजबुजली.

रोशनचा टणक आणि मोठा लट्ठ लंड तिच्या मांड्याना लागत होता. तो तिच्या स्तनांना चोखत असतानाच श्रुतिकाने आपल्या दोन्ही मांड्या रोशनच्या पाठीभोवती गुंडाळल्या. जणू काही ती त्याला आपल्या वरून जाऊ देणार नव्हती. मग तिने आपले ओठ रोशनच्या कानावर टेकवले आणि कुजबुजली.

“रोशन आय लव यु बेबी. आता कर रे राजा. किती अधीर झालेय मी तुझ्यासाठी. बघ किती ओली झालीये.”रोशन अजूनही तिच्या स्तनांना चात्न्यात मग्न होता आणि त्याने ते काही थांबवलं नाही. मग तिनेच आपला हात खाली नेला आणि त्यांच्या अंगाच्या मधे नेऊन तिने त्याच्या लिंगाला हात लावला.

त्याच्या लंड तिच्या हातात जाताच रोशन पिसाटला. तिच्या नाजूक हाताचा स्पर्श रोशनला जणू बैलासारखा माज आणून देत होता. त्याने प्रियांकाचे केस जोरात पकडले आणि तिच्या चेहऱ्याला आपल्याकदे ओढत त्याने आपले ओठ तिच्या ओठांवर दाबले आणि तिच्या ओठामधील सगळं रस चोखून घ्यायचा प्रत्यन करून लागला. श्रुतिकानेही आपले ओठ त्याच्यासाठी उघडले.

चुंबन घेत असताना श्रुतिका रोशनच्या पाठीवर आपले हात फिरवत होती आणि त्यांच्या तोंडातून उन्मादाचे विचित्र आवाज निघत होते.बराच वेळ त्यांची हि चुंबन क्रीडा चालली.

त्याचं वेळी रोशनने आपल्या मांड्या पुढे सरकवल्या. चुंबन दोन मिनिटे थांबवून त्यांनी एकमेकांच्या डोळ्यात पाहिलं आणि मग रोशनने आपला सोटा श्रुतिकाच्या ओल्या योनीच्या तोंडावर ठेवला. त्याचा स्पर्श होताच श्रुतिकाने आपले डोळे बंद केले आणि मान सोफ्याच्या हातावर टेकवली आणि आनंदाने विव्हळली. रोशनने तिच्या स्तनांना जोरात पकडले आणि मग हळूच आपलं लंड तिच्या योनिमधे टाकायला सुरु केलं.

श्रुतिकाने आपले दोन्ही हात रोशनच्या खांद्यावर टेकवले आणि ती जोरात ओरडली. रोशनचा मोठा लट्ठ सोटा जणू काही तिच्या योनीला फाडून आत जात होता. तिने त्याला घट्ट मिठी मारली आणि आपले स्तन त्याच्या छातीवर दाबले.

रोहनने हळूच आपला लंड तिच्या योनीच्या आत बाहेर करायला सुरु केला आणि श्रुतिकाही उन्मादाने त्याला साथ द्यायला लागली. त्याचा सोटा आता पुरुपणे तिच्या योनीच्या मधे गेला होता आणि तिच्या प्रत्येक भागाला स्पर्श करत होता. श्रुतिकाने त्याला कचकचून मिठी मारली आणि तीही मदमस्त होऊन त्याच्या मांड्याना आपल्या मांड्या हलवून साथ द्यायला लागली.

“आई ग. मेले ग बाई. थांबू माकोस रे राजा. अजून जोरात कर. आई ग.” रोशनला माहित होतं कि प्रियांकाला काय आवडतं आणि कसं आवडतं. तिला झवत असतानाच त्याने तिचे स्तन आपल्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोखायला लागला. इकडे त्याच्या लिंगाच्या धक्क्यांनी श्रुतिका मदमस्त झाली होती आणि ती पूर्णपणे त्याचा आनंद घेत होती.

“आई ग रोशन. प्लीज थांबू नकोस. अजून जोरात का रे राजा. आह. आह. आह. अजून. अजून जोरात.”रोशनला अजून काही निमंत्रण नको होतं. तो तिला एखाद्या बैलासारखा जोर जोरात झवत होता. श्रुतिकाने आपले हात त्याच्या खांद्यावर टेकवले होते आणि तिचे ओले घट्ट मिटले होते आणि ती रोशनच्या लौडयाचा आनंद घेत होती. त्याच्या लिंगाची पूर्ण लांबी आता तिच्या योनिमधे सामावलेली होती आणि तिच्या योनीच्या प्रत्येक भागाला स्पर्श करत होती. त्याच्या लंड इतकं मोठा असल्यामुळे तिच्या योनीचा असं कुठलाही भाग नव्हता जिथे त्याचा लौडा घासत नव्हता. अविनाश तिला अशा ठिकाणी स्पर्शही करू शकत नव्हता. तिचं तोंड उघडं होतं आणि तिच्या तोंडातून सारखे उन्मादाचे सुस्कारे निघत होते.

तिने रोशनच्या पाठीवर आपले हात गच्च डाले होते आणि तिच्या नखांचे तिथे वण येत होते. रोशन तिला आता पूर्ण उत्तेजनेने झवत होता.

“श्रुतिका मी आता गाळणार आहे तुझ्यात डार्लिंग.”तो तिच्या कानात कुजबुजला.श्रुतिका काहीच बोलली नाही. पण आता ती तिचा श्वास रोखून त्याची वाट पाहायला लागली. ती स्वतःहि आता जणू उन्मादाच्या कड्या पर्यंत पोचली होती आणि तिला फक्त एक धक्का हवं होता. रोशनने तिच्या योनीच्या जणू काही सगळ्या भागाला रगडून काढलं होतं.

रोशनच्या अंगात अएक हुडहुडी भरल्यासारखी झाली आणि त्याने श्रुतिकाच्या ओठांच एक कचकचून चुंबन घेतलं आणि त्याचं क्षणी प्रियांकाला आपल्या योनीत त्याचं वीर्य जाणवलं. एकधा बांध फुटल्यासारखा तो तिच्या योनीत जणू काही पूर आणत होता आणि तिची योनी त्याच्या वीर्याने भिजत होती. प्रियांकाला त्याचा चीक तिच्या मांड्यांवरही जाणवला. त्या दोघांनी एकमेकांना मिठी मारली आणि प्रेमाने एकमेकांना किस केलं.

“श्रुतिका, मला तुझ्या नवऱ्याला ककोल्ड बनवायचं आहे डार्लिंग. तुला त्याच्या समोरच झवायचं आहे.”श्रुतिका हसली.

“तो अर्धा तर आधीच आहे. बाकीच आपल्याला त्याला बनवावं लागेल. मला माहित आहे कि तो त्याबद्दल विचार करतो.मला पण त्याला ककोल्ड बनवायला मजा येईल.”तिने आपले डोळे मिटले पण आपल्या नवऱ्याचा चेहरा तिच्या डोळ्यासमोरून जात नव्हता. तिलाच कळत नव्हतं कि तिच्या त्याच्या बद्दल काय भावना आहेत. एका बाजूला तिला त्याचा राग येत होता कारण तो तिला इथे सोडून गेला होता तर दुसऱ्या बाजूला तिला कुठे तरी अपराधी असल्यासारखं वाटत होतं कि ती त्याला धोका देऊन एक परपुरुषाशी संबंध ठेवतेय.

पण रोशनच्या मिठीत हे असले सगळे विचार वाहून जात होते. तिने त्याला मिठी मारली आणि रोशनने टोच्या स्तनांवर आपले दाढी घासली आणि श्रुतिका हळूच विव्हळली.

“नाहीतरी तो हलकट आणि मूर्खच आहे.”तिला माहित होतं कि तिच्या असं म्हणण्याने रोशन खुश होईल.

“पण मला तो मूर्ख आणि हलकटच आवडतो. मला आता हे अजून जास्त करायचं आहे जानु.मला तुझ्या पोटात माझं बाळ पाहिजे.तरच तुझा नवरा खरं ककोल्ड बनेल. तू ज्या गोळ्या घेतेस ना त्या बंद कर आता.“श्रुतिका अचानक हल्ली कारण तिचा स्तनावर अचानक तिला रोशनचे दात जाणवले. तो हळूच तिच्या स्तनांना चावत होता.

“मी तुला सांगितलं ना कि मी त्यावर विचार करीन नंतर. आणि आता माझ्या स्तनांना चावणं बंद कर. माझ्याकडे माझ्या नवऱ्याला दाखवायला खूप लव बाईट आहेत.”

“चल आता मी जाते माझ्या नवऱ्याकडे.”ती उठली. तिने आपलं ड्रेस उचलला आणि मग ती ते कपडेच घालायला लागली.

“त्याला माझं चीक खाऊ घालायला विसरून नकोस.”रोशन तिला ओरडून म्हणाला. तो अजून हो तिच्या स्तनांना आणि नितंबान पाहत होता. ती त्याच्या समोर कपडे घालत होती. हे ऐकून ती हसली आणि तिने उत्तर दिलं.

“असला चान्स मी सोडीन का?”ती जोरात  हसली आणि तिची ब्रा घालायला लागली.

१० मिनिटांनी ती पूर्ण कपडे घालून तयार होती आणि रोशन अजूनही सोफ्यावरच होता. ती तिथे गेली आणि तिने रोशनला मिठी मारली आणि मग त्याच्या ओठांवर एक हलकं चुंबन दिलं.

AUTHOR’S NOTE:

This is part of an erotic cuckold story in Marathi available on Amazon.com. You can read the full story here.

बायकोचं अफेयर

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *